EDA
ePLMPARTNERS


  Mönsterkort  

 

 

Allegro PCB Editor

Mönsterkortslayout för konstruktioner med höga frekvenser och komprimerad ledningsdragning

Allegro® PCB Editor är en marknadsledande produkt för layout av komplexa mönsterkort. I produkten ingår, Allegro Constraint Manager, den första funktionen i industrin som hjälper till att hålla reda på både fysiska och elektriska begränsningar och konstruktionsregler. Allegro PCB Editor hanterar de flesta krav som ställs vid framställning av mönsterkortet vad det gäller layout, möjligheter att testa och tillverkning.

Några fördelar:

 • Layouten styrs av konstruktionsregler och begränsningar
  Interaktiv miljö för framtagning och editering av komplexa flerlagerskort med höga frekvenser

 • IntelliUSE för editering av konturer
  En interaktiv funktion för editering av etsningskontrurer i realtid kopplad till on-line DRC med Push and Shove funktion

 • Dynamiska Positiva Shapes
  Funktionen ger möjlighet till editering av shapes i realtid t.ex. ändringar i en shape startar omedelbart en uppdateringsrutin.

 • Integreringen med Allegro PCB Router ger möjlighet att köra routingkommandon från Allegro PCB Editor via en dialogruta.

 • Stödet för differentiella par ger möjlighet att dra ledningsmönstret för differentiella par samtidigt under kontroll av reglerna för ledarparet.


Cadence Design Systems är världens största leverantör av EDA produkter och professionell service som används vid konstruktion av dagens avancerade elektroniska system. Företaget har cirka 5000 anställda och sextiotalet kontor runt hela världen. Delar av produktsortimentet säljs via distributörer och GATEline är distributör i Sverige, Norge, Finland och Estland.

www.cadence.com

Sök på vår sida:

© 1997-2006 GATEline AB
Om Företaget
Kontaktformulär

Synpunkter:
webmaster@gateline.se